Bản vẽ mặt bằng tầng 2

Bản vẽ mặt bằng tầng 2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Thiết kế mặt bằng tầng 2

Mặt bằng nhà phố

Mẫu thiết kế liên quan