Nhà phố 3 tầng 1 tum mật tiền 5m

Nhà phố 3 tầng 1 tum mật tiền 5m
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Nhà phố 3 tầng 1 tum

Mẫu thiết kế nhà phố 3 tầng 1 tum

Mẫu thiết kế liên quan