Mặt bằng lầu 1

Mặt bằng lầu 1
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Bản vẽ mặt bằng tầng 2

Phương án thiết kế mặt bằng tầng 2

Mẫu thiết kế liên quan