Mặt bằng lầu 3

Mặt bằng lầu 3
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Bản vẽ mặt bằng 4

Chi tiết bẳn vẽ mặt bằng tầng 4

Mẫu thiết kế liên quan