Bản vẽ mặt bằng tầng 1

Bản vẽ mặt bằng tầng 1
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

mat bang tang 1

chi tiết cách bố trí công năng, nội thất tầng 1

Mẫu thiết kế liên quan