Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

tư vấn cách bố trí công năng tầng 2

Hình ảnh mặt bằng tầng 2

Mẫu thiết kế liên quan