Bản vẽ chi tiết mặt bằng tầng 3

Bản vẽ chi tiết mặt bằng tầng 3
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

hình ảnh mặt bằng tầng 3

Lên phương án thiết kế mặt bằng tầng 3

Mẫu thiết kế liên quan