Bản vẽ mặt bằng tầng mái

Bản vẽ mặt bằng tầng mái
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Chi phí dự kiến:
Số tầng: Diện tích:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Mặt bằng tầng mái

Hình ảnh mặt bằng nhà phố 3 tầng

Mẫu thiết kế liên quan